Lær hvordan du trin-for-trin skaber ledelsesmæssige gennembrud med en

Mini MBA i Ledelse

Få vores 15 minutters gratis ledelsesvideo, hvor vi har taget 3 ledelsesværktøjer fra vores Mini MBA, som du kan implementere direkte, efter du har set den.

Du har måske hørt om os i

2:04

Forløbet er til dig som:

 • Vil opnå større succes i din karriere som leder
 • Vil have fyldt værktøjskassen som leder
 • Vil have professionel sparring til at nå dit næste niveau

Forløbet er IKKE til dig som:

 • Vil have et quick fix
 • Føler at du er tilfreds med hvor du er som leder
 • Ikke vil investere den tid det tager for at komme til dit næste niveau

Designet af ledelseseksperter som selv har været ledere

En Mini MBA fra Connection Management er udviklet af erfarne ledere til ledere og i samarbejde med Ledelseseksperter. Du får en komplet indføring i de klassiske MBA-fag ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Derudover så har Connection Management indgået et samarbejde med MBA-udbyderen Henley Business School i Danmark. Henley er en at verdens mest anerkendte Business Schools og en af de få MBA-udbydere på verdensplan der er Triple Crown Akkrediteret. Henley er således en af de højst akkrediterede MBA-udbydere i Danmark og ved at gennemføre Mini MBA’en hos Connection Management får du nu din udgift til en Mini MBA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.

Udtalelser

Forløbet giver dig:

Lederkompetencer der tager dig til næste ledelsesniveau gennem:

 • Færdigheder i at lægge strategi
 • Færdigheder i at håndtere forandringer
 • Færdigheder i at udvikle din organisation
 • Færdigheder i at motivere dine medarbejdere
 • Færdigheder i effektiv kommunikation
 • Færdigheder i at lede en bæredygtig virksomhed
 • Dybt kendskab til egen lederprofil

Forløbet indeholder:

Ledereksperternes værktøjskasse og direkte vej til god ledelse:
 • 6 ledelsesmoduler på 4 måneder
 • Digital læring mellem modulerne
 • Lederdiagnose der belyser dit lederskab
 • Skriftlig opgave, bestået/ikke bestået inkl. feedback
 • En værktøjskasse du kan tage med videre i dit liv som leder
 • Et stærkt alumni og netværk
 • Mini MBA diplom

Vil du være den leder, du selv ville ønske, du havde haft?

Download brochuren om vores Mini MBA i Ledelse og bliv klogere på, hvordan du tilegner dig de helt rigtige lederkompetencer.

Læs om alle modulerne i forløbet

4 måneder, 6 moduler + digital læring + Q&A’s og et stærkt alumni netværk

Strategi

Formålet med strategisk ledelse er at sikre, at organisationen har en klar og effektiv strategi for at opnå sine langsigtede mål. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. Identifikation af organisationens mål og mission og udvikling af en strategi for at opnå dem.
 2. Analyse af organisationens interne og eksterne miljø for at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 3. Opbygning af en kultur, der understøtter organisationens strategi og mål.
 4. Etablering af en klar og konsistent kommunikation omkring organisationens strategi til alle interessenter.
 5. Etablering af mål og målesystemer for at evaluere organisationens præstation og fremgang i forhold til dens strategi.
 6. Ledelse og styring af organisationen i henhold til dens strategi, herunder opgavefordeling og ressourceallokering.
 7. Identifikation og prioritering af investeringer og aktiviteter, der er kritiske for at opnå organisationens strategiske mål.
 8. Vurdering af risici og usikkerheder, der kan påvirke organisationens evne til at nå sine strategiske mål.
 9. Sikring af, at organisationen tilpasser sig skiftende miljømæssige, økonomiske og politiske forhold, som kan påvirke dens strategi.
 10. Evaluering af organisationens strategi og præstationer, og tilpasning af strategien i overensstemmelse hermed.

Forandringer

Formålet med forandringsledelse er at sikre en succesfuld gennemførelse af forandringer i en organisation. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. Identifikation af behovet for forandring og en klart defineret målsætning for forandringen.
 2. Forberedelse af organisationen og dens medarbejdere til forandringen gennem kommunikation, træning og inddragelse.
 3. Etablering af en forandringsstrategi og -plan, der tager højde for alle relevante faktorer.
 4. Opbygning af en kultur, der er åben for forandring og innovation.
 5. Etablering af mål og målesystemer for at vurdere forandringens succes og virkning.
 6. Ledelse og motivation af medarbejderne under forandringsprocessen.
 7. Identifikation af mulige risici og forhindringer for forandringen og udvikling af en plan for at håndtere dem.
 8. Etablering af en kommunikationsstrategi, der sikrer klar og konsistent kommunikation til alle interessenter i organisationen.
 9. Sikring af, at forandringsprocessen er bæredygtig og kan opretholdes over tid.
 10. Evaluering af forandringsprocessen efter dens afslutning for at identificere læringspunkter og muligheder for forbedring.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling har til formål at forbedre og udvikle organisationens evne til at opfylde sine mål og formål. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. Optimering af organisationens struktur og arbejdsprocesser for at forbedre effektiviteten og produktiviteten.
 2. Identifikation og afhjælpning af problemer i organisationen, såsom manglende kommunikation, samarbejde eller lederskab.
 3. Styrkelse af organisationens konkurrenceevne og evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold.
 4. Udnyttelse af medarbejdernes potentiale og udvikling af deres færdigheder og kompetencer.
 5. Skabelse af en positiv arbejdskultur, der øger medarbejdernes trivsel og engagement.
 6. Styrkelse af organisationens image og omdømme.
 7. Fremme af innovation og kreativitet i organisationen.
 8. Reduktion af omkostninger og optimering af ressourceudnyttelse.
 9. Forbedring af kundetilfredshed og kvaliteten af organisationens produkter eller ydelser.
 10. Sikring af organisationens langsigtede bæredygtighed og overlevelse.

Motivation

Medarbejdertilpasset ledelse har til formål at forbedre og udvikle motivation, trivsel, arbejdsglæde og performance. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. At tilpasse lederstilen til den enkelte medarbejders behov og præferencer.
 2. At opnå de bedst mulige resultater ved at forstå medarbejderne som individuelle mennesker med forskellige evner og styrker.
 3. At skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig.
 4. At øge medarbejderengagementet og motivationen ved at værdsætte og respektere medarbejderne som enkeltpersoner.
 5. At reducere medarbejderomsætningen og omkostningerne ved at rekruttere og oplære nye medarbejdere.
 6. At opbygge en stærkere relation mellem lederen og medarbejderne.
 7. At forbedre samarbejdet og tilliden på arbejdspladsen.
 8. At skabe en mere effektiv og produktiv arbejdsplads.
 9. At øge medarbejdernes tilfredshed med deres job.
 10. At opnå en bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

Kommunikation

Formålet med god ledelseskommunikation er at sikre klar og effektiv kommunikation mellem leder og medarbejdere, for at opbygge positive relationer, skabe en stærk virksomhedskultur og opnå de ønskede resultater. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. At sikre at alle i organisationen har en fælles forståelse af organisationens mål og strategier.
 2. At give medarbejderne feedback og anerkendelse for deres præstationer.
 3. At opbygge en stærk virksomhedskultur, hvor medarbejderne føler sig forbundet med organisationens værdier og mission.
 4. At øge medarbejderengagementet og tilfredsheden med deres job.
 5. At reducere omkostningerne ved medarbejderomsætning og rekruttering.
 6. At sikre, at medarbejderne er opdaterede med relevant information om organisationen.
 7. At kommunikere ærligt og åbent, så medarbejderne føler sig trygge og tillidsfulde i deres arbejde.
 8. At opbygge positive relationer med interessenter som kunder, samarbejdspartnere og investorer.
 9. At håndtere konflikter og udfordringer effektivt ved at kommunikere klart og tydeligt.
 10. At forbedre virksomhedens omdømme og position på markedet ved at kommunikere troværdigt og tillidsvækkende.

Bæredygtighed

Formålet med ledelse og bæredygtighed er at sikre en økonomisk, social og miljømæssig balance og stabilitet i organisationens forretningsmodel og praksis, der tager ansvar for nuværende og fremtidige generationers behov og ressourcer. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

 1. At reducere organisationens negative påvirkning på planeten og samfundet.
 2. At opbygge en bæredygtig forretningsmodel, der er økonomisk levedygtig på lang sigt.
 3. At opnå omkostningsbesparelser og forbedret effektivitet ved at reducere spild og genbruge ressourcer.
 4. At differentiere organisationen og øge konkurrenceevnen ved at udvikle bæredygtige produkter og tjenester.
 5. At øge kundetilfredsheden og tiltrække nye kunder ved at tilbyde mere bæredygtige løsninger.
 6. At opbygge et positivt omdømme og brand image ved at tage ansvar for organisationens påvirkning på planeten og samfundet.
 7. At opfylde stadig flere forbrugeres og interessenters forventninger til bæredygtighed og socialt ansvar.
 8. At reducere risici forbundet med forsyningskæder og ressourceknaphed.
 9. At skabe en kultur, der opfordrer medarbejdere til at tage ansvar og handle bæredygtigt.
 10. At arbejde for at forbedre levevilkårene og reducere uligheden i samfundet.

Holdoversigt: Mini MBA i Ledelse

Alle moduler er mellem 09.00-15.00.

EKSTRA! Danmarks stærkeste alumni for ledere

På Mini MBA’en danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk lederne imellem.

Vi arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre. I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer.

Hvad kan du forvente på Mini MBA i Ledelse forløbet

6 moduler på 4 måneder

I løbet af din Mini MBA ligger der 6 moduler, med hver sit tema. Hver modul består digital læring samt en undervisningsdag. Hvert modul bliver gennemført at hver sin ledelsesekspert med sin spidskompetence.

Timevis af digital læring

Hvert modul varer 3 uger og består af digital læring inden vi mødes til undervisning.

Som opfølgning på undervisningen vil du, via vores lærings app, have adgang til relevant digital læring. Eksempelvis en kort video, podcast, udfordring, litteratur, som munder ud i en praktisk opgave.

Mød andre motiverede ledere

Vi har ca. 3.500 ledere igennem vores lederuddannelser om året. Så bag de lukkede døre er der sprængfyldt af viden, gruppearbejde og netværk. Mange af vores deltagere fastholder netværket igennem mange år og mange alumni bliver skabt.

Danske undervisere og dansk pensum

Til forskel for en execute MBA, hvor pensum og undervisning er på engelsk, så er pensum og undervisning på vores Mini MBA i Ledelse hovedsageligt på dansk. Det har vi gjort, da forskningen viser, at vi lærer bedst på eget modersmål.

Alt pensum er udviklet og skrevet af anerkendte ledelseseksperter samt eget udviklet unikt indhold udviklet af fagfolk.

Teamet bag

Uddannet ledere siden 2002

Connection Management blev stiftet i 2002.

Prisvindende

Vi har fået op til flere gazeller og fik den sidste for året 2022. Derudover så er vi AA akkrediteret.

Undervist mere end 30.000 ledere

Vi har uddannet og trænet mere end 30.000 ledere gennem tiden og arbejder på både nationalt og internationalt plan. Vi brænder for at gøre gode ledere endnu bedre.

45 medarbejdere

Vi er 45 medarbejder der arbejder hårdt for at levere værdiskabende sammenhænge mellem virksomhed, ledere, medarbejdere og bundlinje.

Vores målsætning

Vores mål er at blive verdens største Mini MBA udbyder i samarbejde med de mest anerkendte MBA Business Schools i verden.

Løft dit lederskab med 15 minutters gratis ledelsesfilm

Få 3 hurtige ledelsesværktøjer som du kan tage i brug med det samme – helt gratis! Alle tips er en del af vores Mini MBA i Ledelse.

FAQs

Få svar på ofte stillede spørgsmål

Din investering alt inklusiv?

Firmafinansieret
HUSK! En MiniMBA er ikke en udgift, men en investering i dig og virksomheden. Investeringen for en MiniMBA er 29.995 eksl. moms. *Vælges der fysisk fremmøde tilkommer en konferencepakke på 4.995 kr.
Ved at gennemføre MiniMBA’en hos Connection Management får du hele din udgift til en MiniMBA i besparelse hvis du efterfølgende læser en executiv MBA hos Henley Business School.

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning
Hvis du er ansat og din virksomhed ikke vil betale for din deltagelse kan du benytte dig af bruttolønsordningen. Denne reducerer din samlede udgift og koster ikke din arbejdsgiver noget. Lær mere her!

Privatfinansieret

Kursusudgifter til efteruddannelse kan trækkes fra i skat, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.

Der er en samlet bundgrænse for fradraget. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 skal du trække fra først. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen.

Samarbejde med Henley Business School

Connection Management har indgået et samarbejde med MBA-udbyderen Henley Business School i Danmark. Henley er en at verdens mest anerkendte Business Schools og en af de få MBA-udbydere på verdensplan der er Triple Crown Akkrediteret. Henley er således en af de højst akkrediterede MBA-udbydere i Danmark og ved at gennemføre MiniMBA’en hos Connection Management får du nu din udgift til en MiniMBA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.
MiniMBA-programmet hos Connection Management vil desuden introducere dig til forskellige ledelsesværktøjer og -metoder, som også vil være at finde hos Henley og du vil således være bedre rustet, hvis du vælger at fortsætte din MBA-uddannelse hos Henley Business School.

Hvor meget tid skal jeg investere?

Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. Nogle tager den korte vej og nogle tager den lange vej. Dog skal du regne med gennemsnitlig at bruge 3 timer om ugen. For den som virkelig vil grave sig ned i stoffet så er der læring til mange timer hver uge.

Er der max antal pladser?

Ja, så det er først til mølle princip. Vores uddannelser blive ofte hurtigt fyldt op, så skynd dig at tilmelde dig. 

Hvad hvis jeg bliver forhindret?

Intet problem. Vi lever alle i en travl verden, hvor nogle gange ikke ved hvad som kan ske i morgen. Derfor bliver alt undervisning optaget så hvis du er forhindret har du mulighed for at se en optaget version når det passer ind i kalenderen.

Hvis ikke jeg har medarbejderansvar er det så noget for mig?

Ja, i den grad. En Mini MBA tager udgangspunkt i dit eget liv. Nogle af vores deltagere er leder for ledere, nogle er ledere for medarbejdere og andre er uden personaleansvar.

Hvordan bliver jeg godkendt?

På den indledende dialog tager vi en snak om dine udfordringer og muligheder som leder. Det er vigtigt for at os at en MiniMBA kan være med til at styrke dig som leder ellers er det ikke win-win.

Derudover gør vi en stor dyd af det netværk der skabes på en MiniMBA. Det kræver det rigtige match samt viljen til at lære og bidrage til netværket.

Skal man være ansat for at blive godkendt?

Nej. Det er en fordel men ikke et must. Det vigtigste er at du vil dyrke dit personlige lederskab.

Adgang til Executive MBA?

Giver den MiniMBA automatisk adgang til en Executive MBA? Nej, ikke nødvendigvis. Alle MBA Business Schools har forskellige optagelseskrav. Vi har et samarbejde med Henley Business School hvor du får din udgift til en MiniMBA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.

Mini men stor

Det vi prøver at sige er – se nu at få booket det gratis online møde. Det er kun en investering på 10-15 minutter af dit liv!