Artikel: Intet lederskab uden følgeskab

Skrevet af Malene Christens

Uanset hvor hårdt du knokler som leder, kommer du ingen vegne, hvis dine medarbejdere ikke spiller med. En leder opnår ingenting alene i kraft af titel og position i dag. Derfor er der i princippet intet lederskab uden følgeskab. Det kræver med andre ord, at lederen har sine medarbejdere med sig, så de bidrager konstruktivt til organisationens udvikling og succes. At medarbejderne er motiverede for at følge virksomhedens retningslinjer og værdier, og samtidig tager ansvar og engagerer sig.

Følgeskabet kan beskrives som den psykologiske kontrakt eller som den gensidige afhængighed mellem medarbejdere og leder og medarbejderne imellem. Følgeskab skal ikke forstås som blind tillid eller absolut loyalitet, men som et udtryk for et lederskab hvor medarbejderne understøtter og aflaster ledelsen, når der er behov for det, og ligeledes udfordrer ledelsen, når der er behov for det.  Men følgeskabet kommer ikke af sig selv. Det vil altid være en afledt effekt af godt lederskab. Så hvad skal der til for at skabe følgeskab?

En af vejene til at skabe følgeskab handler om at skabe gode relationer præget af tillid og anerkendelse. Når ledere og medarbejdere har det godt med hinanden, bidrager det til positive resultater i virksomheden. Gode relationer har derfor stor betydning for både den enkelte medarbejder, teamet og organisationen. Ved at rette fokus på god kommunikation, motivation og trivsel kan man udvikle potentialet hos den enkelte medarbejder og samtidig styrke organisationens sociale relationer. Man kan kalde det virksomhedens sociale kapital, som er en betegnelse for den værdi og de ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads. En måde at skabe gode relationer er at tage sig tid til at være nysgerrig på den enkelte medarbejder. Sørg for, at der er tid til indimellem at føre en uformel samtale, som handler om noget andet end arbejdsopgaverne. Det er de uformelle samtaler, der skaber tryghed, og det er den nysgerrige og opsøgende leder, der formår at opbygge de gode relationer, – og herigennem skabe følgeskab.    

En anden vej til følgeskab går gennem inkluderende ledelse i et inkluderende arbejdsmiljø. Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for, at et bredt spektrum af medarbejdere der repræsenterer forskellige parametre indenfor køn, alder, etnicitet, nationalitet m.m. tilbyder flere perspektiver, ideer og kompetencer, som vil være en styrke for virksomhedens udvikling, innovation og samarbejde.  Inkluderende ledelse er kendetegnet ved et fokus på et mangfoldigt fællesskab, hvor diversitet ses som en styrke, og hvor alle medarbejdere føler sig velkomne. Det handler om at være god til at bringe forskellige mennesker sammen og bringe deres forskellige potentialer og kompetencer i spil på bedste vis. Det kræver, at man tør udfordre de eksisterende normer og egne eventuelle fordomme og fremme forskellighederne til virksomhedens fælles bedste, og tydeliggøre at virksomhedens medarbejdere er hinandens forudsætninger.

En tredje vej til følgeskab handler om at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det er legalt at tale åbent om fejl. Det kan man gøre ved at skabe en kultur, hvor fejl bliver omtalt som vigtige elementer for virksomhedens udvikling og læring, og hvor der arbejdes med fejl på måder, så alle føler sig sikre på ikke at blive udstillet eller tabe ansigt. Modige ledere tør også selv fejle og lære af det. Hvis ledere ikke har modet til at fejle og tage ved lære af sine fejl, går virksomheden og den enkelte medarbejder glip af relevant viden og vigtig læring, der kan have kolossal betydning for virksomhedens muligheder for udvikling og læring. Der skal altså udvikles en kultur, hvor det dels er legalt at tale om sine fejl, men også et arbejdsmiljø hvor der er tid og rum til at tænke sig om og reflektere over de fejl, der bliver begået. Kulturen skal ligeledes afspejle, at det er legalt for medarbejderne at rette konstruktiv kritik mod lederen, herved kan medarbejderne spille lederen god. Det kræver imidlertid, at lederen i praksis viser at kunne håndtere kritik og også faktisk anvende den. Følgeskab er nemlig ikke at nikke og makke ret, men at turde give sin mening til kende og være ledelsens medspiller. Sammen er vi bedst!

Derfor skal du lede dine medarbejdere, så de får lyst til at følge dig. Tænk følgeskab ind i alle dine ledelseshandlinger, så vil du opleve, at dine medarbejdere bliver dine medspillere og ikke modspillere.

Hvad siger vores kunder om os?

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.