Lær hvordan du går foran og skaber grønt gennembrud med en Mini MBA i ESG & Bæredygtighed

Download vores gratis brochure og se hvordan du på 4 måneder vil tilegne dig den nødvendige viden og færdigheder til at kunne gå foran i den bæredygtige omstilling.

Du har måske hørt om os i

2:04

Forløbet er til dig som:

 • Ønsker at erhverve de nødvendige færdigheder indenfor den grønne omstilling
 • Søger de rette redskaber til at lede indenfor bæredygtighed og ESG
 • Ønsker professionel sparring og fællesskab med ligesindede

Forløbet er IKKE til dig som:

 • Forventer et quick fix
 • Allerede har fuldstændig styr på ESG og bæredygtighed i din virksomhed
 • Ikke er villig til at investere tid og ressourcer i den grønne omstilling

Designet af eksperter indenfor den grønne omstilling

En Mini MBA i ESG & Bæredygtighed fra Connection Management er udviklet af eksperter indenfor bæredygtighed, ESG og grøn omstilling. Du får en komplet indføring i viden og kompetencer, der er brug for lige nu, ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i den grønne omstilling.

Derudover så har Connection Management indgået et samarbejde med MBA-udbyderen Henley Business School i Danmark. Henley er en at verdens mest anerkendte Business Schools og en af de få MBA-udbydere på verdensplan der er Triple Crown Akkrediteret. Henley er således en af de højst akkrediterede MBA-udbydere i Danmark og ved at gennemføre Mini MBA’en hos Connection Management får du nu din udgift til en Mini MBA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.

Udtalelser

Forløbet giver dig:

Kompetencer der tager dig til næste niveau indenfor bæredygtighed gennem:

 • Identificering af forretningskritiske områder og analysering af ESG-indikatorer
 • Forståelse af data og klimaregnskab
 • Forståelse og håndtering af sociale og etiske udfordring
 • Arbejde med Gorvernance, krav og virksomhedsadærd
 • Forståelse for opbygning af ESG rapport der skaber værdi
 • Arbejde med konkret strategi for bæredygtighed på tre niveauer

Forløbet indeholder:

Eksperternes guide til bæredygtighed: Principper og vejen til grøn omstilling

 • 6 moduler på 4 måneder
 • Digital læring mellem modulerne
 • Skriftlig opgave, bestået/ikke bestået inkl. feedback
 • Du vil modtage en bæredygtig værktøjskasse, som du kan anvende i din videre grønne omstilling
 • Et stærkt alumni og netværk
 • MiniMBA diplom

Vil du være den grønne agent din virksomhed drømmer om?

Download brochuren Mini MBA i ESG & Bæredygtighed og se hvordan du effektivt kan tilegne de helt rigtige grønne kompetencer.

Læs om alle modulerne i forløbet

4 måneder, 6 moduler + digital læring + Q&A’s og et stærkt alumni netværk

ESG Grundlæggende: Opnåelse af Bæredygtighed og Konkurrencefordele

På dette modul vil vi udforske nøgleelementerne i Environmental, Social, and Governance (ESG) og præsentere dig for praktiske værktøjer til at integrere dem effektivt i din virksomheds strategi. Ved at forstå og implementere disse principper vil du kunne styrke din virksomheds bæredygtighedsprofil og opnå konkurrencefordele på markedet:

 1. Forståelse af ESG faktorer og deres betydning.
  Dybdegående analyse af Environmental, Social, and Governance faktorernes indvirkning på virksomheders præstation og omdømme.
 2. Identifikation og anvendelse af relevante ESG-indikatorer
  Opdagelse og anvendelse af nøgleindikatorer til at måle og rapportere virksomhedens bæredygtighedspræstation.
 3. Praktiske værktøjer til ESG-implementering
  Introduktion til værktøjer og metoder til at integrere ESG i virksomhedens daglige drift og beslutningsprocesser.
 4. Analyse af konkurrencefordele gennem ESG.
  Udforskning af, hvordan fokus på ESG kan skabe differentiering og konkurrencefordele på markedet.
 5. Udvikling af ESG-strategi.
  Skabelse af en målrettet strategi til at integrere ESG i virksomhedens langsigtede mål og vision.
 6. Engagement af interessenter.
  Identifikation af interessenter og strategier til at engagere dem i virksomhedens bæredygtighedsinitiativer
 7. Risikostyring og ESG.
  Gennemgang af metoder til at identificere og håndtere risici relateret til ESG-faktorer.
 8. ESG-rapportering og transparens.
  Vigtigheden af transparent rapportering af ESG-præstationer til interessenter og investorer.
 9. Implementering af ESG i leverandørkæden.
  Strategier til at integrere bæredygtighedskrav i leverandørkæden for at fremme ESG-mål.
 10. Kontinuerlig forbedring og måling.
  Etablering af systemer til at måle, evaluere og kontinuerligt forbedre virksomhedens ESG-præstationer.Modulet gør at du vil kunne positionere din virksomhed som en førende aktør indenfor bæredygtighed og skabe muligheder for at opnå en konkurrencefordel i det stadigt skiftende forretningsmiljø.

Miljømæssig Bæredygtighed i Praksis

Dette modul er designet til at give dig de nødvendige redskaber og strategier til at implementere miljøvenlige initiativer og bæredygtige praksisser i din virksomhed. Ved at følge disse trin vil du være i stand til at måle og reducere din virksomheds miljømæssige fodaftryk og inspireres af case-studier og eksempler på vellykkede miljøinitiativer i andre virksomheder.:
 1. Identifikation af miljømæssige udfordringer Analyse af din virksomheds nuværende miljømæssige praksisser og identifikation af områder med potentiale for forbedring.
 2. Udvikling af miljømæssige mål og strategier Fastlæggelse af specifikke og målbare mål for at reducere miljøpåvirkningen og udvikling af strategier til at opnå dem.
 3. Implementering af miljøvenlige initiativer Introduktion af miljøvenlige praksisser og initiativer, herunder energibesparelse, affaldshåndtering og ressourceeffektivitet.
 4. Måling af miljømæssige præstationer Indførelse af metoder til at måle og evaluere din virksomheds miljømæssige præstationer, herunder klimaregnskabet og andre relevante indikatorer.
 5. Reduktion af miljømæssigt fodaftryk Implementering af tiltag til at reducere din virksomheds miljømæssige fodaftryk, herunder reduktion af CO2-udledninger og vandforbrug.
 6. Engagement af interessenter Involvér interessenter, herunder medarbejdere, kunder og leverandører, i miljømæssige initiativer og skab en kultur af bæredygtighed.
 7. Adoption af grønne teknologier Udforskning af grønne teknologier og innovative løsninger til at understøtte din virksomheds miljømæssige mål.
 8. Miljøcertificering og -mærkning Overvejelse af at opnå miljøcertificeringer og -mærkninger for at validere din virksomheds engagement i bæredygtighed.
 9. Implementering af ESG i leverandørkæden. Strategier til at integrere bæredygtighedskrav i leverandørkæden for at fremme ESG-mål.
 10. Deling af best practice Aktiv deling af erfaringer og bedste praksis med andre virksomheder og interessenter for at fremme bæredygtighed på tværs af industrien. Modulet gør at din virksomhed vil være godt rustet til at integrere miljømæssig bæredygtighed i dens kerneaktiviteter og bidrage positivt til vores planet og samfund.

Social Ansvarlighed og Medarbejderengagement

Dette modul er skabt med det formål at guide dig gennem processen med at identificere sociale ansvarlighedsområder og udvikle strategier til at engagere dine medarbejdere effektivt. Vi vil udforske tilgange til at fremme diversitet, inklusion og arbejdstagerrettigheder samt give dig praktiske metoder til at evaluere og forbedre din virksomheds sociale præstation:
 1. Identifikation af sociale ansvarlighedsområder Gennemgang af virksomhedens sociale påvirkning og identifikation af områder, hvor der er behov for forbedringer.
 2. Strategier for medarbejderengagement Udvikling af strategier til at involvere medarbejdere aktivt i virksomhedens sociale ansvarlighedsinitiativer og skabe en kultur af engagement.
 3. Fremme af diversitet og inklusion Implementering af programmer og politikker til at fremme diversitet, inklusion og lige muligheder på arbejdspladsen.
 4. Beskyttelse af arbejdstagerrettigheder Sikring af overholdelse af arbejdstagerrettigheder og etisk adfærd gennem klare retningslinjer og effektive styringsprocesser.
 5. Træning og udvikling Tilbyd træningsprogrammer og udviklingsmuligheder, der styrker medarbejderne og understøtter virksomhedens sociale ansvar.
 6. Feedback og kommunikation Skab åbne kanaler for kommunikation og feedback, så medarbejderne føler sig hørt og værdsat.
 7. Evaluering af sociale præstationer Implementering af metoder til at evaluere virksomhedens sociale præstationer og identificere områder til forbedring.
 8. Kontinuerlig forbedring Etablering af en kultur med kontinuerlig forbedring, hvor sociale ansvarlighedsinitiativer løbende evalueres og tilpasses.
 9. Samfundsengagement Udvikling af initiativer til at engagere virksomheden i samfundet og bidrage til socialt ansvarlige projekter.
 10. Benchmarking og deling af bedste praksis Sammenligning af virksomhedens sociale præstationer med branchestandarder og aktiv deling af bedste praksis med andre virksomheder. Modulet gør din virksomhed i stand til at kunne styrke sit sociale ansvar og medarbejderengagement og bidrage positivt til samfundet omkring sig.

Governance og Integration af ESG i Organisationen

Modulet er skabt med det formål at guide organisationer gennem processen med at effektivt sætte sig op til arbejdet med Environmental, Social, and Governance (ESG) faktorer samt integrere dem i beslutningsprocesser og strategier. Vi vil præsentere dig for værktøjer og praktiske eksempler fra danske virksomheder, der har opnået succes med at implementere ESG-integration:
 1. Identifikation af ESG-relaterede mål Analyse af organisationens eksisterende ESG-mål og identifikation af områder med forbedringspotentiale.
 2. Strukturering af ESG-teams Etablering af dedikerede ESG-teams eller integration af ESG-ansvar i eksisterende teams for effektivt at drive arbejdet med ESG.
 3. Uddannelse og opmærksomhed Udvikling og udrulning af uddannelsesprogrammer for at øge bevidstheden om ESG og dets betydning for organisationen.
 4. Integration af ESG i strategiske mål Indlejring af ESG-hensyn i organisationens overordnede strategiske målsætninger og planer.
 5. Udvikling af ESG-politikker og retningslinjer Udformning af klare ESG-politikker og retningslinjer for at styre organisationens adfærd og beslutningsprocesser.
 6. Implementering af ESG-værktøjer Introduktion af værktøjer og metoder til at måle, rapportere og evaluere organisationens ESG-præstation.
 7. Integration af ESG i beslutningsprocesser Indarbejdelse af ESG-overvejelser i alle beslutningsprocesser, fra produktudvikling til investeringsbeslutninger.
 8. Monitorering og rapportering Etablering af systemer til løbende monitorering af ESG-præstation og rapportering til interessenter.
 9. Kontinuerlig forbedring af ESG-integration Eftersyn af ESG-processer og kontinuerlig tilpasning og forbedring af integrationen i organisationens drift.
 10. Deling af best practice Aktiv deling af erfaringer og bedste praksis med andre organisationer for at fremme ESG-integrationen på tværs af sektorer. Efter modulet vil organisationen være godt rustede til at styrke deres governance-strukturer og integrere ESG-effektivt i deres arbejde, hvilket ikke kun vil fremme bæredygtighed og samfundsansvar, men også skabe langsigtede værdier for organisationen.

Overholdelse af Danske og Europæiske Krav

På dette modul fokuserer vi på at imødekomme både danske og europæiske krav inden for Environmental, Social, and Governance (ESG) rapportering. Dette program er designet til at hjælpe virksomheder med at opbygge en effektiv ESG-rapporteringsstrategi, der omfatter EU's nye rapporteringskrav (CSRD) samt konkrete ESG-skabeloner:
 1. Identifikation af krav Analyse af de specifikke ESG-rapporteringskrav, herunder CSRD, og hvordan de påvirker virksomheder.
 2. Udvikling af strategi Udformning af en omfattende ESG-rapporteringsstrategi, der opfylder både danske og europæiske standarder.
 3. Værktøjer til dataindsamling Introduktion af konkrete værktøjer og metoder til effektiv indsamling, analyse og rapportering af ESG-data.
 4. Implementering af ESG-skabeloner Integration af standardiserede ESG-skabeloner i rapporteringsprocessen for at sikre konsistens og overholdelse af kravene.
 5. Indsamling af ESG-data Fastlæggelse af en struktureret tilgang til indsamling af ESG-data fra interne og eksterne kilder.
 6. Analyse af ESG-data Implementering af analysemetoder til at evaluere og forstå virksomhedens ESG-præstationer baseret på indsamlede data.
 7. Rapportering til interessenter Udvikling af strategier til effektiv kommunikation af virksomhedens ESG-præstationer til interessenter, herunder investorer, kunder og samfundet.
 8. Overholdelse af reguleringer Sikring af overholdelse af både danske og europæiske ESG-rapporteringsreguleringer gennem nøje overvågning og tilpasning.
 9. Kontinuerlig forbedring Etablering af en proces for løbende forbedring af ESG-rapporteringspraksis baseret på feedback og evaluering.
 10. Uddannelse og opmærksomhed Udrulning af uddannelsesprogrammer for at øge opmærksomheden om ESG-rapporteringskrav og sikre kompetenceudvikling i organisationen. Efter modulet vil virksomheder være i stand til at opbygge en robust ESG-rapporteringsstrategi, der ikke kun opfylder gældende krav, men også skaber værdi gennem øget gennemsigtighed og bæredygtighed.

Udnyttelse af ESG-Potentiale og Styring af Risici

Dette modul er skabt med det formål at give deltageren værktøjerne til at maksimere deres potentiale inden for Environmental, Social, and Governance (ESG) området og samtidig effektivt håndtere risici. Vi fokuserer på at identificere muligheder og risici, være på forkant med krav og regler samt implementere strategiske initiativer, der fremmer bæredygtighed og integrerer ESG i virksomhedens risikostyring:

 1. Identifikation af muligheder og risici
  Analyse af virksomhedens ESG-potentiale og identifikation af muligheder og risici.
 2. Proaktiv handling
  Handle på identificerede muligheder og risici for at optimere virksomhedens ESG-præstation.
 3. Forankring af krav og regler
  Være på forkant med krav og regler inden for ESG-området og sikre overholdelse.
 4. Udvikling af strategiske initiativer
  Implementering af strategiske initiativer, der fremmer bæredygtighed og ESG-integration.
 5. ESG i virksomhedens mission og værdier
  Indlejring af ESG-principper i virksomhedens mission og værdier for at sikre langsigtet engagement.
 6. Integration af ESG i forretningsstrategi
  Integrering af ESG i virksomhedens overordnede forretningsstrategi for at opnå konkurrencefordele.
 7. ESG i risikostyring
  Integration af ESG i virksomhedens risikostyring for at identificere og håndtere potentielle risici.
 8. Kontinuerlig overvågning og tilpasning
  Løbende overvågning af ESG-potentiale og risici samt tilpasning af strategier efter behov.
 9. Stakeholder engagement
  Involvér interessenter i virksomhedens ESG-initiativer og skab en kultur af ansvarlighed.
 10. Rapportering og gennemsigtighed
  Rapportering om virksomhedens ESG-præstation og sikring af gennemsigtighed over for interessenter.
  Efter modulet vil deltageren være rustet til at udnytte deres ESG-potentiale fuldt ud og samtidig effektivt håndtere risici, hvilket vil styrke deres bæredygtighedsprofil og skabe værdi på lang sigt.

Holdoversigt: Mini MBA i ESG & Bæredygtighed

Alle moduler er mellem 09.00-15.00.

EKSTRA! Danmarks stærkeste alumni

På Mini MBA’en danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk deltagerne imellem.

Vi arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre. I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine kompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer.

Hvad kan du forvente på Mini MBA i Bæredygtighed

6 moduler på 4 måneder

I løbet af din Mini MBA i ESG & Bæredygtighed ligger der 6 moduler, der gennemføres over 4 måneder. Hvert modul består af en undervisningsdag med digital læring før og efter. Hvert modul faciliteres af eksperter på området.

Timevis af digital læring

Hvert modul varer 3 uger og består af et altid opdateret pensum, så du altid er med på det nyeste indenfor grøn omstilling. Pensum er digitalt og består af udvalgt læsestof, litteratur, video, podcast og opgaver, der skal løses.

Mød andre motiverede ledere

Vi har ca. 3.500 ledere igennem vores uddannelser om året. Så bag de lukkede døre, er der sprængfyldt af viden, gruppearbejde og netværk. Mange af vores deltagere fastholder netværket igennem mange år, og vores Alumni vokser sig større år for år.

Danske undervisere og dansk pensum

Til forskel for en Executive MBA, hvor pensum og undervisning er på engelsk, er pensum og undervisning på vores Mini MBA i ESG & Bæredygtighed hovedsageligt på dansk. Det har vi gjort, da forskningen viser, at vi lærer bedst på eget modersmål. Alt pensum er udviklet og skrevet af anerkendte eksperter samt eget udviklet unikt indhold.

Teamet bag

Uddannet ledere siden 2002

Connection Management blev stiftet i 2002.

Prisvindende

Vi har fået op til flere gazeller og fik den sidste for året 2022. Derudover så er vi AA akkrediteret.

Undervist mere end 30.000 personer

Vi har uddannet og trænet mere end 30.000 personer gennem tiden og arbejder på både nationalt og internationalt plan. Vi brænder for at gøre gode medarbejdere endnu bedre.

45 medarbejdere

Vi er 45 medarbejder der arbejder hårdt for at levere værdiskabende sammenhænge mellem virksomhed, ledere, medarbejdere og bundlinje.

Vores målsætning

Vores mål er at blive verdens største Mini MBA udbyder i samarbejde med de mest anerkendte MBA Business Schools i verden.

FAQs

Få svar på ofte stillede spørgsmål

Din investering alt inklusiv?

Firmafinansieret
HUSK! En Mini MBA er ikke en udgift, men en investering i dig og virksomheden. Investeringen for en MiniMBA er 29.995 eksl. moms. *Vælges der fysisk fremmøde tilkommer en konferencepakke på 4.995 kr.
Ved at gennemføre MiniMBA’en hos Connection Management får du hele din udgift til en MiniMBA i besparelse hvis du efterfølgende læser en executiv MBA hos Henley Business School.

Mulighed for betaling via Bruttolønsordning
Hvis du er ansat og din virksomhed ikke vil betale for din deltagelse kan du benytte dig af bruttolønsordningen. Denne reducerer din samlede udgift og koster ikke din arbejdsgiver noget. Lær mere her!

Privatfinansieret

Kursusudgifter til efteruddannelse kan trækkes fra i skat, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.

Der er en samlet bundgrænse for fradraget. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 skal du trække fra først. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen.

Samarbejde med Henley Business School

Connection Management har indgået et samarbejde med MBA-udbyderen Henley Business School i Danmark. Henley er en at verdens mest anerkendte Business Schools og en af de få MBA-udbydere på verdensplan der er Triple Crown Akkrediteret. Henley er således en af de højst akkrediterede MBA-udbydere i Danmark og ved at gennemføre Mini MBA’en hos Connection Management får du nu din udgift til en Mini MBA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.


MiniMBA-programmet hos Connection Management vil desuden introducere dig til forskellige ledelsesværktøjer og -metoder, som også vil være at finde hos Henley og du vil således være bedre rustet, hvis du vælger at fortsætte din MBA-uddannelse hos Henley Business School.

Hvor meget tid skal jeg investere?

Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. Nogle tager den korte vej og nogle tager den lange vej. Dog skal du regne med gennemsnitlig at bruge 3 timer om ugen. For den som virkelig vil grave sig ned i stoffet så er der læring til mange timer hver uge.

Adgang til Executive MBA?

Giver den Mini MBA automatisk adgang til en Executive MBA? Nej, ikke nødvendigvis. Alle MBA Business Schools har forskellige optagelseskrav. Vi har et samarbejde med Henley Business School, hvor du får din udgift til en Mini MBA i besparelse, hvis du efterfølgende læser den fulde MBA.

Hvad hvis jeg bliver forhindret?

Intet problem. Vi lever alle i en travl verden, hvor nogle gange ikke ved hvad som kan ske i morgen. Derfor bliver alt undervisning optaget så hvis du er forhindret har du mulighed for at se en optaget version når det passer ind i kalenderen.

Hvis ikke jeg har medarbejderansvar er det så noget for mig?

Ja, i den grad. En Mini MBA i Bæredygtighed tager udgangspunkt i dit eget liv nu og i fremtiden.

Hvordan bliver jeg godkendt?

På den indledende dialog tager vi en snak om dine udfordringer og muligheder. Det er vigtigt for os, at en Mini MBA i Bæredygtighed kan være med til at styrke dig, virksomheden og vores planet. Ellers er det ikke win-win.

Derudover gør vi en stor dyd af det netværk, der skabes på en Mini MBA. Det kræver det rigtige match samt viljen til at lære og bidrage til netværket.

Skal man være ansat for at blive godkendt?

Nej. Det er en fordel men ikke et must. Det vigtigste er, at du vil dyrke bæredygtighed og brænder for at gøre noget for verden.  

Mini men stor

Nysgerrig på at læse mere omkring dit udbytte, hvilke moduler kommer du igennem, hvad uddannelsen indeholder, hvad siger tidligere deltagere, hvad er investeringen etc. så hent vores brochure