Tilskudsmuligheder

Få tilskud til din uddannelse via Statens Voksenuddannelsesstøtte

Hvis du går med tanken om at udvikle dit lederskab gennem efter- eller videreuddannelse samtidig med, at du er i fuld gang med dit arbejde, er der en mulighed for at søge økonomisk støtte fra Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Nedenstående er en hjælp til dig, der overvejer at ansøge om SVU i forbindelse med din efter- eller videreuddannelsesforløb. Få en klar forståelse af, hvad SVU indebærer, hvornår du er berettiget til støtte, og trinene for at indsende en ansøgning.

Hvad er Statens Voksenuddannelsesstøtte?

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der åbner op for muligheden for efter- eller videreuddannelse i løbet af arbejdstiden.

Enten modtager du SVU som kompensation for din løn, eller også modtager din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Betingelser for at få SVU

For at kunne søge støtte til din uddannelse på videregående niveau, er der nogle betingelser, du skal opfylde.
Alle betingelser kan du læse her.

Læs mere om SVU-satser her.

Ændrer din arbejdssituation sig?

Hvis din arbejdssituation ændrer sig, fordi du fx siger din stilling op eller bliver afskediget, er der visse ting, du skal være opmærksom på vedrørende din SVU.

Hvis din situation har ændret sig, kan du læse mere her.

Hvordan søger jeg SVU?

Ved ansøgning om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) udfylder du din ansøgning elektronisk.

Nedenfor præsenterer vi en guide til denne proces. Har du spørgsmål eller behov for assistance under udfyldningen af ansøgningen, er vores team parat til at hjælpe dig.

Elektronisk Ansøgning

Ansøgning om SVU udfyldes elektronisk via www.SVU.dk

Fire-trins guide til elektronisk ansøgning:

  1. Besøg www.svu.dk og hav dit MitID klar.
  2. Vælg “Søg SVU” op i højre hjørne
  3. Vælg “Søg SVU til uddannelse på videregående niveau.”
  4. Udfyld ansøgningen og underskriv med MitID. Efterfølgende sendes din ansøgning til uddannelsesstedet, Aarhus Erhvervsakademi (EAAA), og når de har bekræftet deres del af ansøgningen, videresendes den til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har 7 dage til at godkende din ansøgning, så husk at gøre opmærksom på, at din ansøgning er på vej til dem.

Bemærk: Det er afgørende, at du ansøger senest søger 3 uger før din uddannelse begynder. Når der åbnes op for ansøgninger, hører du fra den ansvarlige kontaktperson for uddannelsen, du er tilmeldt.

SVU-godkendte uddannelser hos os 

Alle akademiuddannelser vi tilbyder, er SVU godkendte, hvilket giver dig muligheden for at søge om SVU til én eller flere af følgende uddannelser:

Hvad er andre økonomiske tilskudsmuligheder for efteruddannelse?

Omstillingsfonden

Arbejdstagere, både faglærte og ufaglærte, har mulighed for at få dækket deltagerbetalingen til akademi- og diplomfag med op til 10.000 kr. årligt via omstillingsfonden. 

Læs mere om kravene her

Den Statslige Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond giver dig muligheden for at styrke dine kompetencer hvis du er ansat i staten. Fonden er et resultat af overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter og er tilgængelig for ansatte i staten.

Læs mere her

Bruttolønsordning

Hvis du er ansat og din virksomhed ikke vil betale for din deltagelse, kan du benytte dig af bruttolønsordningen. Denne reducerer din samlede udgift og koster ikke din arbejdsgiver noget. Lær mere her.