Lær hvordan at du trin-for-trin skaber ledelsesmæssig værdi for dig og din omverden med en Mini MPA for offentlige ledere

Et praksisnært og moderne MPA alternativ, der giver dig en komplet og grundig indføring i de teorier, værktøjer, koncepter og metoder der gør dig i stand til at skabe ledelsesmæssig værdi for dig og din omverden.

Du har måske hørt om os i

2:04

Forløbet er til dig som:

 • Vil skabe ledelsesmæssig værdi for mange bundlinjer i din organisation
 • Vil have fyldt nye kompetencer i værktøjskassen
 • Vil have professionel sparring til at navigere i en kompleks virkelighed, hvor ledelse aldrig har været vigtigere

Forløbet er IKKE til dig som:

 • Vil have et quick fix
 • Ikke tror på, at der kommer store forandringer i måden at lede i en politisk styret organisation
 • Ikke vil investere tiden og ressourcer

Designet af ledelseseksperter fra forskning og praksis

En Mini MPA fra Connection Management er udviklet af erfarne ledere til ledere og i samarbejde med ledelseseksperter og forskere. De har alle noget på hjertet og en holdning til ledelse i den offentlige sektor. Du får en komplet indføring i de klassiske MPA-fag ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget ledelsesrum.

Forløbsdesigner 

Forløbet giver dig:

Lederkompetencer der tager dig til næste ledelsesniveau gennem:

 • Dybt kendskab til egen lederprofil
 • Færdigheder i operationel og strategisk ledelse
 • Færdigheder i at kunne skabe de nødvendige forandringer
 • Færdigheder i de nyeste trends og tendenser der påvirker offentlig ledelse
 • Færdigheder i udvikle din organisation
 • Færdigheder i effektiv kommunikation
 • Færdigheder i at lede op mod en politisk omskiftelighed

Forløbet indeholder:

Ledereksperternes værktøjskasse og direkte vej til god ledelse:
 • 5 ledelsesmoduler på 5 måneder
 • Digital læringsplatform mellem modulerne
 • Personlighedsanalyse af dig som leder
 • Skriftlig opgave, bestået/ikke bestået
 • En værktøjskasse du kan tage med videre i dit liv som leder
 • Et stærkt alumni og netværk
 • Mini MPA diplom

Vil du være den leder du selv drømte om du havde haft?

Få vores Mini MPA brochure og se hvordan du effektivt kan tilegne de helt rigtige lederkompetencer.

Læs om alle modulerne i forløbet

5 måneder, 5 moduler + digital læring + Q&A’s og et stærkt alumni netværk

Det personlige lederskab – lær dig selv at kende som leder

Du får konkret indsigt i, hvordan du opleves at håndtere strategisk ledelse og kommunikation, innovationsledelse, forbedring af organisationen, ”mere for mindre” balancen, sætte retning, involvere og meget mere. Det kan opsummeres via disse 10 punkter:

 1. Dybdegående selvrefleksion for at forstå din unikke ledelsesstil og adfærdsmønstre
 2. Identificer konkrete styrker og områder, der kræver udvikling, for at forfine din daglige ledelse
 3. Udforsk den reelle virkning af din ledelse gennem omfattende feedback fra forskellige perspektiver
 4. Få indsigt i, hvordan din adfærd og beslutninger som leder påvirker dine omgivelser og medarbejdere
 5. Skab en klar forbindelse mellem selvindsigt og handlingsorienterede strategier for personlig og professionel vækst
 6. Aktivt forbedre teamets trivsel og produktivitet ved at integrere feedback og erkendelser i din ledelsespraksis
 7. Tilpas din ledelsesstil dynamisk for at imødekomme skiftende behov og udfordringer i omverdenen
 8. Formuler målbare og realistiske udviklingsmål, der guider din vej mod mere effektiv og autentisk ledelse
 9. Skab en harmonisk balance mellem at styre og støtte dine medarbejdere for at fremme engagement og resultater
 10. Styrk strategisk ledelse og kommunikationsevner for at navigere succesfuldt gennem komplekse udfordringer og innovation

  Udfordringsbilledet i den offentlige sektor

  Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Samtidig lever vi en verden, hvor globale og nationale kriser erstatter hinanden og derfor skal vi kunne lede og agere anderledes i fremtiden og dette vil vi ruste dig til som deltager.
  Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

  1. Dybere forståelse af kompleksiteten i offentligt lederskab og de hastige forandringer, der påvirker strategisk planlægning og beslutningstagen
  2. Indsigt i de største udfordringer den offentlige sektor står over for i disse år og hvilke overordnede dilemmaer dette medfører for det offentlige lederskab
  3. Konkret indsigt i de centrale ledelses- og styringsudfordringer som vi ser i den offentlige sektor koblet til hvad konkret kalder på i det personlige lederskab
  4. Bevidsthed om det pendul, der konstant svinger mellem kontrol og tillid og hvordan den nye frisættelsesdagsorden kan påvirke beslutningsrummet for den offentlige leder
  5. Bevidsthed om hvordan økonomiske og demografiske udfordringer kommer til at påvirke ledelse og beslutningstagning i fremtiden
  6. Evne til at navigere og integrere forskellige styringshensyn, fagligheder og strategier i det personlige lederskab
  7. Kendskab til alternative tilgange til styring og compliance for at reducere bureaukrati, regler og kontroller
  8. Forståelse af sammenhængen mellem styring, ledelse, compliance og den samlede kerneopgave
  9. Identifikation af personlige ledelsesudfordringer og styrker gennem konkretisering af det aktuelle udfordringsbillede i den offentlige sektor
  10. Evne til at lede og agere mere robust i en offentlig sektor (og verden) præget af kriser og forandringer

  Sikker drift & Ansvarlig ledelse

  Du vil blive indført i de mest effektive modeller og styringsværktøjer der sikrer, at du kan skabe sikker drift og sammenhæng mellem en sund kultur, ansvarlig ledelse, meningsfulde kontrolprocesser og klare mål for opgaveløsningen.
  Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

  1. Forståelse af sammenhængen mellem ledelse og styring og hvorfor det er afgørende for effektiv opgaveløsning og organisatorisk værdiskabelse ud mod borgerne
  2. Modstanden mod styring i den offentlige sektor kræver nytænkning og effektive styringsmodeller.
  3. Viden om, hvordan støttefunktioner kan tænkes ind i løsning af kerneopgaven og understøtte sikker drift
  4. Indsigt i prioritering og afbureaukratisering og konkrete ledelsesgreb til at skabe færre og dermed klare regler og politikker
  5. Forslag til arbejde med effektive kontrolmiljøer og hvordan ledelsen kan arbejde med kontrolprocesser, der er meningsfulde og støtter op om kerneopgaven
  6. Viden om hvorfor ledelse og sammenhængende ledelseskæder er afgørende for at skabe compliance og sikker drift
  7. Redskaber til hvordan I som ledelse kan arbejde med ledelseskæder og skabe sammenhæng og systematik i den interne governance
  8. Viden om hvorfor et trygt arbejdsmiljø, åbenhed om fejl og psykologisk tryghed er afgørende for at skabe compliance og sikker drift
  9. Redskaber til arbejde hvordan I som ledelse kan arbejde med psykologisk tryghed og sund kultur
  10. En sammenhængende forståelse af kontrolmiljø, ledelse, kultur og støttefunktioner og hvordan det tilsammen udgør den organisatoriske kerne i at skabe sikker drift

  Ledelse af digitalisering

  Modulet er skabt med det formål at guide dig som leder til at kunne forstå mulighedsbilledet i digitaliseringsdagsordnerne og hvordan du implementerer digitalisering ind i en meningsfuld hverdag til gavn for medarbejdere og borgere Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

  1. Forståelse af digitaliseringens indflydelse på ledelsesopgaven og organisationsstrukturer
  2. Evne til at navigere i øget tilgængelighed af (ledelses)information og håndtere data til strategiske formål
  3. Kompetencer til at håndtere medarbejderusikkerhed og motivere til digital forandring
  4. Tilpasning af ledelsespraksis til muligheder for fleksibilitet i arbejdstid og -sted
  5. Prioritering af digitalisering som ledelsesmæssigt fokusområde og politisk dagsorden
  6. Indsigt i aktuelle trends og fremtidsperspektiver inden for digitalisering og teknologi
  7. Strategisk og operationel værktøjskasse til effektiv implementering af digitaliseringsinitiativer
  8. Forståelse af mulighedsbilledet i digitaliseringsdagsordner og evne til at integrere dem i daglig praksis
  9. Skabelse af meningsfuldhed om digitalisering til gavn for medarbejdere og borgere
  10. Guidning til at lede ind i den nye virkelighed med fokus på problemstillinger og muligheder inden for digitalisering

  Ledelse af kriser og møgsager

  At du opnår værdifuld viden og færdigheder til håndtering af en krise eller møgsag, hvis du selv havner i den. Kurset giver dig redskaber til at skabe tillid, styrke kulturen og genoprette troværdigheden efter kriser. Ved at deltage får du indsigt i, hvordan du som leder kan navigere i en kompleks og presset situation, og hvordan du kan sikre, at organisationen kommer styrket ud på den anden side. Det kan opsummeres i følgende ti punkter:

  1. Forebyggelse af kriser gennem tidlig og konsekvent handling baseret på omfattende viden om organisatoriske risici
  2. Effektiv krisehåndtering med fokus på at skabe overblik og indsigt frem for at placere skyld og ansvar
  3. Systematisk afdækning af kritiske forhold med fokus på fakta og hurtig respons
  4. Læring om krisens autonomi og strategier til proaktiv håndtering af potentielle kriser
  5. Forståelse af krisers personlige og organisatoriske konsekvenser
  6. Analyse af krisescenarier og udvikling af beredskabsplaner til håndtering af akutte situationer
  7. Træning i kommunikationsstrategier under kriser for at sikre gennemsigtighed og troværdighed
  8. Genopretning af organisationen efter krisen gennem tillidsopbygning, kulturstyrkelse og troværdighedsgenskabelse
  9. Udvikling af strategier til at forhindre og forebygge kriser i fremtiden
  10. Kompetencer til at lede og navigere gennem komplekse kriser og møgsager som offentlig leder

  Holdoversigt: Mini MPA

  Alle moduler er mellem 09.00-15.00.

  EKSTRA! Danmarks stærkeste alumni for ledere

  På vores Mini MPA for offentlige ledere danner vi rammerne for at få skabt
  et stærkt netværk deltagerne imellem.

  Vi arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre. I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

  Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum, der ønsker at give dig og deltagerne en positiv forstyrrelse i en travl hverdag.

  Hvad kan du forvente på Mini MPA forløbet

  5 moduler på 5 måneder

  I løbet af din Mini MPA ligger der 5 moduler, med hver sit tema. Hver modul består digital læring samt en undervisningsdag. Hvert modul bliver gennemført af hver sin ledelsesekspert med sin spidskompetence.

  Timevis af digital læring

  Hvert modul varer 3 uger og består af digital læring inden vi mødes til undervisning.

  Som opfølgning på undervisningen vil du, via vores lærings app, have adgang til relevant digital læring. Eksempelvis en kort video, podcast, udfordring, litteratur, som munder ud i en praktisk opgave.

  Mød andre motiverede ledere

  Vi har ca. 3.500 ledere igennem vores lederuddannelser om året. Så bag de lukkede dører er der sprængfyldt af viden, gruppearbejde og netværk. Mange af vores deltagere fastholder netværket igennem mange år og mange alumnier bliver skabt.

  Danske undervisere og dansk pensum

  Vores Mini MPA er hovedsageligt på dansk.. 

  Alt pensum er udviklet og skrevet af anerkendte ledelseseksperter samt eget udviklet unikt indhold udviklet af fagfolk.

  Teamet bag

  Uddannet ledere siden 2002

  Connection Management blev stiftet i 2002.

  Prisvindende

  Vi har fået op til flere gazeller og fik den sidste for året 2022. Derudover så er vi AA akkrediteret.

  Undervist mere end 30.000 ledere

  Vi har uddannet og trænet mere end 30.000 ledere gennem tiden og arbejder på både nationalt og internationalt plan. Vi brænder for at gøre gode ledere endnu bedre.

  45 medarbejdere

  Vi er 45 medarbejder der arbejder hårdt for at levere værdiskabende sammenhænge mellem virksomhed, ledere, medarbejdere og bundlinje.

  Vores målsætning

  Vores mål er at blive Danmarks største Mini MPA udbyder i samarbejde med de mest anerkendte Business Schools i verden.

  FAQs

  Få svar på ofte stillede spørgsmål

  Din investering alt inklusiv?

  Firmafinansieret
  HUSK! En Mini MPA er ikke en udgift, men en investering i dig og virksomheden. Investeringen for en Mini MPA er 34.995 eksl. moms. 
  Ved at gennemføre Mini MPA’en hos Connection Management får du hele din udgift til en fuld MBA i besparelse hvis du efterfølgende læser en executive MBA hos Henley Business School.

  Mulighed for betaling via Bruttolønsordning
  Hvis du er ansat og din virksomhed ikke vil betale for din deltagelse kan du benytte dig af bruttolønsordningen. Denne reducerer din samlede udgift og koster ikke din arbejdsgiver noget. Lær mere her!

  Privatfinansieret

  Kursusudgifter til efteruddannelse kan trækkes fra i skat, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.

  Der er en samlet bundgrænse for fradraget. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 skal du trække fra først. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen.

  Samarbejde med Henley Business School

  Connection Management har indgået et sam-arbejde med Henley Business School i Danmark.
  Henley er en af verdens mest anerkendte Busi-ness Schools, der er Triple Crown Akkrediteret. Henley er således en af de højst akkrediterede i Danmark og ved at gennemføre Mini MPA’en hos Connection Management, får du
  nu din udgift til en Mini MPA i besparelse, hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.
  Mini MPA-programmet hos Connection Manage-ment vil desuden introducere dig til forskellige ledelsesværktøjer og -metoder, som også vil være at finde hos Henley. Du vil således være bedre rustet, hvis du vælger at fortsætte din MBA-uddannelse hos Henley Business School.

  Hvor meget tid skal jeg investere?

  Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. Nogle tager den korte vej og nogle tager den lange vej. Dog skal du regne med gennemsnitlig at bruge 3 timer om ugen. For den som virkelig vil grave sig ned i stoffet så er der læring til mange timer hver uge.

  Er der max antal pladser?

  Ja, så det er først til mølle princip. Vores uddannelser bliver ofte hurtigt fyldt op, så skynd dig at tilmelde dig. 

  Hvis ikke jeg har medarbejderansvar er det så noget for mig?

  Ja, i den grad. En Mini MPA tager udgangspunkt i dit eget liv som leder. Nogle af vores deltagere er leder for ledere, nogle er ledere for medarbejdere og andre er ledere uden personaleansvar.

  Hvordan bliver jeg godkendt?

  På den indledende dialog tager vi en snak om dine udfordringer og muligheder som leder. Det er vigtigt for at os at en Mini MPA kan være med til at styrke dig som leder ellers er det ikke win-win.

  Derudover gør vi en stor dyd af det netværk der skabes på en Mini MPA. Det kræver det rigtige match samt viljen til at lære og bidrage til netværket.

  Skal man være ansat for at blive godkendt?

  Nej. Det er en fordel men ikke et must. Det vigtigste er at du vil dyrke dit lederskab og brænder for at lede andre.

  Adgang til Executive MBA?

  Giver denne Mini MPA automatisk adgang til en Executive MBA? Nej, ikke nødvendigvis. Alle MBA Business Schools har forskellige optagelseskrav. Vi har et samarbejde med Henley Business School hvor du får din udgift til en Mini MPA i besparelse hvis du efterfølgende læser den fulde MBA hos Henley Business School.

  Mini men stor

  Det vi prøver at sige er – se nu at få booket det gratis online møde. Det er kun en investering på 10-15 minutter af dit liv!