NIRAS

Virksomheden

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. NIRAS arbejder altid tværfagligt og helhedsorienteret. Derfor består holdet på hvert projekt af højt specialiserede medarbejdere med meget forskellig baggrund. På den måde leverer NIRAS værdiskabende og bæredygtige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger og er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende ingeniørvirksomhed. Drivkraften er dengang som nu, en overbevisning om, at samarbejde, gensidig læring og innovation er vejen til at skabe mest værdi for vores kunder. NIRAS løser både lokale og globale udfordringer. NIRAS er en international virksomhed med kontorer i Europa, Afrika og Asien. NIRAS er ledende inden for bl.a. vandsektoren, miljøområdet og udviklingsbistand.

Baggrund

NIRAS’ medarbejdere er højt uddannede og højt specialiserede indenfor deres respektive områder. Desuden er virksomheden og medarbejderne gennemsyret af viden, erfaring og indsigt indenfor en række fagområder. Mange specialister bliver med tiden ledere for andre specialister og derfor ønsker NIRAS at skabe en fælles platform og et fælles sprog omkring ledelse. NIRAS tager ledelse seriøst og valgte derfor at gennemføre et internationalt ledelsesforløb med deltagelse i alt 5 europæiske lande.

NIRAS’ Human Ressource afdeling ønskede at finde en samarbejdspartner, som kunne matche deres behov, og som gennem uddannelse, sparring og træning kunne skabe en fælles ledelsesplatform, med operationelle værktøjer til både daglig ledelse og gensidig strategisk sparring. Deltagernes uddannelsesbaggrunde var typisk civilingeniører, geologer, biologer, økonomer, antropologer og kommunikationsuddannede. En vigtig parameter for programmet var ønsket om at forløbet kunne gennemføres på engelsk samt at det var praktisk orienteret i forhold til de daglige udfordringer. Desuden var det vigtigt at give lederne selvindsigt i egen ledelsesstil og en større mulighed for fremover at analysere situationer for at vælge den rigtige vinkel, adfærd og fremgangsmåde.

Løsningen

Connection Management startede projektet op ved at gennemføre diverse interviews med HR og repræsentativt udvalgte ledere, hvor alle muligheder og udfordringer blev analyseret. En stor del af forløbet og løsningen blev et lederakademi, hvor samtlige ledere gennemførte en formel og skræddersyet lederuddannelse. Lederuddannelsen blev afsluttet med en skriftlig business case, hvor lederne skulle bidrage med en ledelsesmæssig problemstilling og løsning, som de efterfølgende skulle forsvare til en mundtlig eksamen med ekstern censur. Foruden de konkrete resultater, som lederne allerede har skabt, har lederuddannelsen givet deltagerne international merit og ECTS-point.

Udbytte

Ulla Mahler HR Udviklingskonsulent i Niras udtaler: ”Vi var meget opmærksomme på, at dette projekt var et af vores vigtige uddannelsesmæssige tiltag idet det var første gang vi gennemførte et så omfattende forløb på engelsk. Når vi skal lykkes med at gøre vores forretning endnu bedre, så starter det med ledelsen og vores adfærd. Det var afgørende for vores valg af ekstern samarbejdspartner, at vi troede på, at de kunne flytte vores adfærd og få skabt en fælles, relevant og brugbar ledelsesplatform – og det må vi sige Connection Management har levet fuldt op til. Vi er i skrivende stund allerede ved at etablere endnu et forløb for ledere – som har hørt godt om deres kollegaers forløb”.

På baggrund af deltagernes evalueringer, udtaler Ulla Mahler endvidere: ” Deltagerne var særdeles glade for undervisernes erfaring, viden, gode eksempler, udfordring af gruppen og sparring til lederne undervejs og deres måde at køre forløbet af undervisningen på, var intet mindre end fantastisk!”

Et udpluk af deltagernes udtalelser fra evalueringerne:

  • ”Stærk og fokuseret undervisning”
  • ”God stemning på holdet”
  • ”I appreciate the opportunity and can truly say that many of the issues, methods and tools we discussed, now is part of my DNA as a manager and leader”
  • “På trods af jeg har været på flere projektlederkurser, der har behandlet de samme emner, synes jeg at jeg fik mange nye vinkler og metoder med mig hjem”
  • ”Uddannelsens indhold er yderst relevant for de udfordringer jeg står over for dagligt”
  • ”Great course that brings all the management models in place. Have had a lot of “aha” during the course”
  • “The charisma and energy made the learning process fun and interesting”

Hvad siger vores kunder om os?

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.