Tryg A/S

Virksomheden

Tryg A/S er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark og Norge er Tryg A/S henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens tilstedeværelsen i Sverige via Moderna Försäkringar oplever hastig vækst. Tryg A/S beskæftiger 3800 medarbejdere, som arbejder for at sikre tryghed og værdi for 2,55 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Tryg A/S skal være verdens bedste forsikringsselskab. At være verdens bedste betyder, at Tryg A/S skal være bedst på to dimensioner; indtjening og kunder. Tryg A/S skal kunne levere verdensklasse indtjening og kundeoplevelser – samtidigt.

Baggrund

Igennem mange år har forsikringsmarkedet været presset og præget af ganske lidt innovation. Derfor er nytænkning og ledelse af både projekter, underleverandører og medarbejdere en afgørende parameter for forretningsmæssig succes. Tryg A/S henvendte sig til Connection Management A/S, idet de ønskede ledelses- og forretningsmæssige gennembrud, der kunne ses på bundlinjen. Tryg A/S ønskede at finde en samarbejdspartner, som kunne matche deres behov, og som igennem rådgivning, uddannelse og træning kunne skabe en fælles ledelsesplatform.

Løsningen

Connection Management A/S startede projektet op ved at gennemføre en foranalyse, hvor alle muligheder og udfordringer blev analyseret. Dette via interviews, styregruppemøder, surveys og analyser. En stor del af forløbet og løsningen blev et lederakademi, hvor samtlige ledere gennemførte en formel og skræddersyet lederuddannelse. Lederuddannelsen blev afsluttet med en skriftlig businesscase, hvor lederne skulle bidrage med en ledelsesmæssig problemstilling og løsning, som de efterfølgende skulle forsvare til en mundtlig eksamen med ekstern censur. Foruden de konkrete resultater, som lederne allerede har skabt, har lederuddannelsen givet deltagerne international merit og ECTS-point.

Udbytte

Adm. direktør Morten Hübbe udtaler: ”Vores ambitiøse plan om at blive verdens bedste forsikringsselskab kræver verdens bedste ledere på alle niveauer i organisationen. Vi har sat os for at vi skal have ledelse på dagsordenen og netop derfor har vi parallelt med uddannelsesprogrammet indført 5 lederprincipper, som skal implementeres i organisationen. Vores lederuddannelse i Norden har været det største uddannelsesmæssige tiltag vi har søsat siden selskabet blev stiftet i år 1731 og programmet har berørt 380 ledere. Vi har alle fået et fælles sprog og fælles referenceramme omkring ledelse. Når vi skal lykkes med at gøre vores forretning endnu bedre, så starter det med ledelsen og vores adfærd. Det var afgørende for vores valg af ekstern samarbejdspartner, at vi troede på, at de kunne flytte vores adfærd og få skabt en fælles ledelsesplatform – og med valget af Connection Management A/S har vi truffet den helt rigtige beslutning.”

Hvad siger vores kunder om os?

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.