Fag: Det strategiske lederskab

Sikker håndtering af strategi og strategiprocesser

Faget Det strategiske lederskab gør dig i stand til at skabe strategiske resultater med og gennem andre. Du vil udvikle dit strategiske lederadfærd og kunne realisere virksomhedens og medarbejdernes fulde potentiale ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Designet af ledere til ledere

Det strategiske lederskab gør dig i stand til at skabe strategiske resultater med og gennem andre. Du vil udvikle dit strategiske lederadfærd og kunne realisere virksomhedens og medarbejdernes fulde potentiale ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Designet af ledere til ledere, som er tæt på den virkelige virkelighed. Derudover så er alt pensum primært på dansk, da alt forskning viser at, vi lærer bedst på vores modersmål.

Online eller fysisk fremmøde?

Du kan vælge mellem online eller fysisk fremmøde.

Akkrediteret og ECTS-points

Vores forløb er akkrediterede, giver merit, ECTS-point og eksamensbevis

Efter endt forløb er der mange fordele du kan tage med dig videre

 • Få indsigt i din egen lederprofil og udviklingspotentiale.
 • Styre udviklingen af eget strategiske lederskab.
 • Foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer.
 • Udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet.
 • Arbejde med konflikthåndtering og strategisk kommunikation.
 • Bruge de rette redskaber til at skabe samspil mellem strategi og værdiskabelse.
 • Udarbejde strategisk analyse og involvere af medarbejderne i strategi processer.

Hvad siger vores kunder om os?

Holdoversigt: Det strategiske lederskab

Der er stadig få pladser på følgende hold

Mere generelt om det strategiske lederskab

Som leder er tid en dyrebar ressource, og det kan være svært at finde plads i kalenderen til at udvikle sig selv. Især når man har ansvar for at motivere, lede, fordele, coache og udvikle andre. Uddannelsen nedbryder tidsbarrieren, og giver dig mulighed for at lære, træne og udvikle dig selv som leder lige præcis, når det passer ind i din arbejdsdag. Om det så er på vej mellem møder i bilen, hvor du kan høre en podcast eller tidspunkter, hvor der er mere ro på din indbakke.

Uddannelsen i Det strategiske lederskab tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen. Du kommer igennem en række øvelser, hvor du med det samme får brugt læringen og ser, hvad den kan i praksis. Uddannelsen bygger også på casearbejde, hvor du applikerer teorien på din egen ledelse og virksomhed. Du vil efter uddannelsen være mere afklaret med din egen ledelsesstil, og med det i rygsækken får du en bunke værktøjer til at gribe hverdagen som leder an på.

Udbudt i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

Modulet Det strategiske lederskab er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Modulet udbydes i samarbejde med og på vegne af Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) under Lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med en eksamen.

   

Adgangskrav
Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Tilmeld dig og få en akkrediteret eksamen.

Din virksomhed vil få en leder…

 • med de rette værktøjer til strategisk ledelse og eksekvering af strategi
 • der kender sine styrker og udviklingspunkter
 • med strategisk handlekraft, der er klædt på til at bringe organisationen sikkert videre
 • der udviser ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til praksis
 • sikre udvikling af organisationens egen værktøjskasse til det strategiske arbejde
 • drive udviklingen af strategiske ledelsesprocesser, der motiverer medarbejderne

International merit

10 ECTS point

Akkrediteret eksamen

Konkrete værktøjer

Stærkt netværk

"

Der er skrevet side op og side ned om, hvordan god ledelse eksekveres. Når alt kommer til alt, bør ledelse tage udgangspunkt i hverdagen og me­darbejderne.

– Peter Maxsø, COO & Partner

På det strategiske lederskab vil du blive klogere på…

Eksekvering af strategi

 • Forandringskommunikation
 • Transformerende lederskab
 • Projektlederens rolle
U

Strategisk analyse

 • Porters værdikædemodel
 • McKinsey’s 7S
 • PESTEL analyse

Strategisk planlægning

 • Strategiske forandringshjul
 • PMI’s 10 videnområder
 • Risikoanalyse

Etablering af parathed

 • Lederskabet
 • Mennesker og forandring
 • Håndtering af modstand

Strategisk forandringsledelse

 • Roger and Shoemakers model
 • Leawitts forandringsmodel
 • Forandringsparathed og forandringstræthed

Strategisk kommunikation

 • Kommunikationsplaner og feedbacksystemer
 • Interessentstyring
 • Konfliktstyring

Design af strategi

 • Ressource- og markedsbaseret tilgang
 • Ansoff’s vækststrategier
 • Miles og Snows’ strategimodel
 • Porters generiske strategier

Strategi og strategiprocesser

 • Innovationsevne
 • Mission–Vision–Værdier
 • BCG matrix’en
 • Test af strategi og procesoptimering

Evaluering af strategiproces

 • SMART(e) mål
 • Mål- og resultatopgørelse
 • Kvalitetssikring og opfølgning

Hvad koster en lederuddannelse?

Lederuddannelsen er ikke en udgift, men en investering i dig og virksomheden.
Investeringen i dit lederskab er kun kr. 26.500 *

Ved fysisk fremmøde er der et tillæg på kr. 5.900* for konferencefaciliteter, lækker morgenmad, frokost, kaffe/the, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen.

*Alle priser er eksklusiv moms

Alle vores uddannelser inkluderer følgende:

 • Onboarding
 • Dansk uddannelsesmateriale og litteratur
 • 4 dage fra 09.00 - 16.30 undervist af landets bedste undervisere
 • Læringsplatform inklusiv app
 • Netværksdag med eksamens vejledning
 • Eksamen med eksaminator og censor

Ønsker du vi ringer dig op?

Du er kun et enkelt klik fra en af dine bedste beslutninger.
Udfyld nedenstående formular, så vil en af vores Admission Managers ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have.

Et stærkt netværk

På lederuddannelsen danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk lederne imellem. Her sætter vi fokus på netop de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt. Vi tager udgangspunkt i virkeligheden, som den ser ud for dig i dag og i morgen.

Vores undervisere arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre. I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer. Netværksaktiviteten på uddannelsen er altid høj, deltagerne er engagerede og udbyttet stort.

Netværket giver dig:

 • Tid til at tænke over, hvordan du agerer som leder
 • Inspiration til at skabe ledelsesmæssige forandringer – professionelt og personligt
 • Et styrket kontaktnet blandt andre ledere
 • En studiegruppe du følger gennem hele uddannelsen

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.