Artikel: Empatisk ledelse

Skrevet af Malene Christens

Er du en empatisk leder?

De fleste ledere vil nok hurtigt svare ja til det spørgsmål. Men hvad dækker betegnelsen empatisk ledelse egentlig over, og hvorfor er det værd at stræbe efter?

Vi har mere og mere forladt tanken, om lederen som generalen der ridder forrest, og alene viser vejen for organisationens retning. Vi har efterhånden bevæget os i en anden retning, med ledere der har blik for, at ingen kan alt alene, men at vi kan utrolig meget i fællesskab, og at en medarbejdergruppe indeholder en bunke af ressourcer, som skal både værdsættes og bruges. Det kræver en ledelsesstil der inddrager medarbejderne, lytter til medarbejderne og er nysgerrige på medarbejdernes kompetencer. Ledelse handler derfor i høj grad om, at kunne se potentialerne i sine medarbejder, men også i arbejdsfællesskabet og i relationerne.

Arbejdspladser med empatisk ledelse er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø med positive, loyale og engagerede medarbejdere, som er motiverede for deres arbejde.  Arbejdspladser med empatisk ledelse er også kendte for at have selvstændigt tænkende medarbejdere, der ikke er bange for autoriteter, men gerne ytrer sig frit, debatterer og finder løsninger baseret på demokrati, medindflydelse og involvering. Derfor er det også arbejdspladser, der er gode til at håndtere, når der sker forandringer i organisationen.

Hvad betyder så empatisk ledelse?

Empati er at være i stand til at forstå andres følelser og behov, at kunne sætte sig selv i andres sted, og være nysgerrig på, hvordan verden ser ud fra deres perspektiv.  Empatisk ledelse er ideen om, at jo bedre du forstår dine medarbejdere, jo bedre kan du lede dem, og derfor er det centrale i empatisk ledelse at forholde sig imødekommende og nysgerrigt til sine medarbejdere og være indlevende og opmærksom på dem. Alle mennesker vokser nemlig af at blive hørt og respekteret.

Man kan ikke tale om empatisk ledelse uden også at rette fokus på relationskompetent ledelse. Relationskompetence er et begreb, der for alvor er kommet i fokus de seneste år, når vi snakker om lederstile og særligt empatisk lederskab. Relationskompetence er evnen til at danne, vedligeholde og reparere relationer til andre mennesker. Professionel relationskompetence er evnen til indgå i samspil med andre mennesker på en måde, der fremmer deres trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt. Gode relationer er vigtige, fordi følelsen af samhørighed er et grundlæggende menneskeligt behov, og derfor er det også helt essentielt i forhold til trivsel og effektivitet på en arbejdsplads.

Det kræver, at man som leder er god til at afkode sine medarbejderes signaler og responderer hensigtsmæssigt på dem.

Men man skal vel også, som leder, kunne slå igennem og være en autoritet? 

Ja, det skal man. For relationskompetente ledere er netop kendetegnet ved at være gode til at indgå i positive, ligeværdige relationer med en lige grad af gennemslagskraft og empati. Man kan godt være en leder med autoritet uden at være autoritær. Det vil sige uden at være en leder, der kommanderer med sine medarbejdere, overvåger dem og fører stram kontrol med deres arbejde. Men samtidig vedkender sig den magt og autoritet, der formelt følger med titlen som leder. En vigtig kilde til at opnå denne autoritet er tillid. En leder får ikke automatisk tillid fra sine medarbejdere med i tilkøb til ledertitlen. Tillid skal oparbejdes, og det bliver den blandt andet ved relationskompetent og empatisk ledelse.

Derfor handler empatisk lederskab i bund og grund om at forstå sine medarbejderes drivkraft og kende dem godt nok til at have tillid til, at de løser de opgaver, de bliver stillet. Hvis man som leder tør vise sine medarbejdere den tillid, vil man også opleve at medarbejderne i langt overvejende grad, lever op til den frihed.

Hvad siger vores kunder om os?

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.