Artikel: Ledelse i Flowmotion

Skrevet af Malene Christens 

Der er mange årsager til, at flow på arbejdspladsen er værd at stræbe efter. Men hvad dækker flowbegrebet over, og hvordan kan man som leder skabe rammerne og sikre et arbejdsmiljø, der styrker muligheden for at ens medarbejdere kommer i flow?

Hvad er flow?

De fleste af os kender oplevelsen af at være så fordybet i en aktivitet, at vi helt glemmer tid og sted. Pludselig har den ene time taget den anden, uden at vi har opdaget det, og uden at vi har sanset, hvad der foregår rundt omkring os. Flow er betegnelsen for denne tilstand.  En tilstand hvor man har al sin opmærksomhed fokuseret på en bestemt aktivitet og er helt og aldeles engageret og opslugt, af det man laver. Det er en tilstand, hvor bevidstheden om alt udefrakommende forsvinder og erstattes af dyb koncentration, og hvor man oplever at kunne hjerne derudaf og blive ved i det uendelige.

Det handler altså om evnen til at være fuldt opmærksom og fastholde sin opmærksomhed. Flowtilstanden kan beskrives som en slags meta-opmærksomhedstilstand, som topmålet af opmærksomhed eller som den mest avancerede af de forskellige opmærksomhedsfunktioner. Oplevelsen er forbundet med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke og en oplevelse af at ”have styr på”. Det er oplevelsen af, at tingene går op i en højere enhed.

Flow er altså betegnelsen for en positiv mental tilstand, præget af dyb koncentration, engagement og fordybelse, og som samtidig giver en form for lykkefølelse. Det er med andre ord virkelig fedt at være i flow.

Hvorfor er flowtilstanden værd at stræbe efter på arbejdspladsen?

Fordi forskning viser, at mennesker præsterer allerbedst, når de er i flow, og at det er i denne tilstand, man både er allermest kreativ og allermest produktiv. Derfor kan flow-teorien være et nyttigt ledelsesværktøj, i bestræbelsen på at udnytte organisationens ressourcer på den bedst mulige måde, samtidig med at det fremmer arbejdslysten og trivslen blandt medarbejderne. Når dine medarbejdere er i flow, bruger de nemlig deres færdigheder optimalt, samtidig med at de har det virkelig godt.

Hvis du lykkes med at skabe mere flow blandt dine medarbejdere, vil du derfor fremme både arbejdslysten, trivslen og produktiviteten i virksomheden.

Hvordan kan jeg så, som leder, hjælpe mine medarbejdere til at komme i flow?

Først og fremmest er det nødvendigt for at komme i flow, at balancen mellem kompetencer og udfordringer er afstemt. Det betyder, arbejdsopgaverne ikke må være for lette og intetsigende, så de ikke kræver anstrengelse for at blive løst, men omvendt heller ikke må være for svære, så der er for mange bump på vejen. Opgaven skal altså ramme inden for skiven i forhold til at være så tilpas udfordrende, at den kræver fuld koncentration. Psykologiprofessor Csikszentmihalyi, som er manden bag flowteorien, beskriver det som vigtigt for flowtilstanden, at vi arbejder ”på randen af vores formåen”. Hvis de faglige kompetencer er passende, vil det give den enkelte medarbejder en oplevelse af faglig tryghed, og en form for faglig sikkerhed i opgaven, som er fundamentet for at opnå flow.

Derfor er et andet vigtigt element at have for øje, at arbejdspladsen har en konstruktiv fejlkultur med høj grad af psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed refererer til et arbejdsmiljø hvor medarbejderne føler sig trygge ved at tale åbent om bekymringer, dele sin tvivl, fremsætte idéer, stille spørgsmål og påpege fejl, uden at frygte at blive ydmyget, nedgjort eller sanktioneret.  En opgave for lederen er derfor at fremelske en kultur på arbejdspladsen, hvor det er okay at fejle og tale åbent om sine fejl, og hvor fejl bruges konstruktivt til at skabe udvikling og læring i organisationen.

En tredje opmærksomhed handler om at sikre rammerne for, at medarbejderne har mulighed for, – i hvert fald i perioder, at give deres opgaver fuld opmærksomhed uden forstyrrelser. De fleste af os har et arbejdsliv, hvor vores fordybelse i arbejdsopgaverne jævnligt bliver forstyrret af andre opgaver, møder, telefonopkald og meget andet. Derfor kan man, som leder, med fordel stræbe efter at organisere hverdagen for sine medarbejdere, så det bliver muligt at fordybe sig i opgaverne og fastholde koncentrationen uden forstyrrelser. Det kræver, at man er skarp på prioritering af opgaver og giver rum for, at nogle opgaver ryger bagest i bunken til fordel for fuld fordybelse af andre opgaver.

At give sine medarbejdere høj grad af autonomi er ligeledes et vigtigt element i tilstræbelsen efter at få dem i flow. Autonomi i arbejdslivet handler om, i hvilket omfang medarbejderne oplever, at de er med til at træffe beslutninger om deres arbejde og opgaver, og at de føler at have kontrol over deres arbejdsliv. Forskning om motivation viser, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdslyst (indre motivation) og oplevelsen af at have indflydelse på sit arbejdsliv.

Fordelene ved at skabe mulighed for flow på arbejdspladsen er mange. Det er udfordringerne selvsagt også i en travl og skemalagt hverdag med mange daglige forstyrrelser. Ikke desto mindre er det værd at stræbe efter, da en arbejdsplads i flowmotion er med til at opbygge en psykisk kapital, der skaber positive følelser og høj arbejdsglæde, motiverer medarbejderne til fremtidige udfordringer og optimerer præstationsevnen. 

 

Vil du vide mere om motivationsteorier?

På vores lederuddannelse Ledelse i Praksis, gennemgår vi flere motivationsteorier som du kan anvende direkte i din praksis

Er du interesseret i at høre mere om vores Mini MBA?

Book et gratis 15 minutters møde med en af vores uddannelsesrådgiver, og hør mere om vores Mini MBA.

Hvad siger vores kunder om os?

Kontakt Connection Management

Skal vi tage en snak?

Bliv den leder du drømmer om at blive! Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med de eventuelle spørgsmål du skulle have. Så tøv ikke med at kontakte os. Udfyld vores formular og så vil vi ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have eller giv os et kald.